Tính đến cuối tháng 4 năm 2018, Hoạt động tư vấn Kỹ thuật về đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận đã đi được một nửa chặng đường. Cụ thể là có 06 hội thảo tập huấn và một chuyến tham quan học tập trong nước được tổ chức trong vòng 7 tháng qua.

Mục tiêu của hoạt động này nhằm hỗ trợ cho các Sở, ngành, UBND các cấp ở tỉnh Bình Thuận tăng cường nhận thức, cải thiện thể chế và năng lực của liên ngành về quản lý tổng hợp nguồn nước, quy hoạch phát triển đô thị và chống chịu BĐKH; Kỹ năng lồng ghép yếu tố BĐKH vào các kế hoạch chiến lược (Quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển KT-XH); Chuyển đổi nền kinh tế hiện tại sang nền kinh tế xanh bằng cách thực hiện các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đã được phê duyệt; Tạo điều kiện cho các cấp chính quyền thiết kế và thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật.

Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Trưởng nhóm tư vấn – chuyên gia Tài nguyên nước và BĐKH báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện dự án và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong thời gian tới. Kết quả ban đầu cho thấy những chuyển biến rõ rệt về nội dung bài giảng và phương thức  truyền đạt nhằm giúp cho học viên thu nhận kiến thức về các chủ đề của các khóa tập huấn và liên hệ được bối cảnh của địa phương.  Đánh giá về sự tiếp thu và thay đổi nhận thức học viên sau các lớp tập huấn cũng có những thay đổi nhất định. Ngoài ra, nhóm tư vấn cũng mong đợi sự tham gia đầy đủ hơn nữa các học viên tại địa phương trong mỗi khóa tập huấn để đảm bảo tính xuyên suốt và học hỏi được những kiến thức mang tính thực tiễn trong công tác quản lý. Từ những kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nhóm Tư vấn rút ra những kinh nghiệm và có sự điều chỉnh nội dung phù hợp hơn, mang tính thực tiễn và có ý nghĩa cho tỉnh.

Các đại biểu tham dự cùng trao đổi và có phản hồi tích cực về phương pháp truyền đạt và tạo những chủ để cho các nhóm cùng nhau thảo luận trong các lớp tập huấn và mong đợi bộ tài liệu tập huấn sẽ được biên soạn và tài liệu hóa thành cuốn sổ tay tập huấn có nội dung cô đọng, dễ hiểu và  chuyển giao cho các Sở, Ban ngành liên quan.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Ban Điều phối Dự án nhấn mạnh: Hiện nay, Dự án đang triển khai song song các hoạt động nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu này sẽ được tổng hợp vào báo cáo cuối kỳ Dự án.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Phòng Truyền thông – BĐPDA

Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện gói thầu tư vấn kỹ thuật đào tạo tập huấn năng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại tỉnh Bình Thuận