Đó là kết quả được thống nhất trong cuộc họp Ban chỉ đạo của dự án vào lúc 8h ngày 22 tháng 01 năm 2018 tại Bình Thuận. Cuộc họp bắt đầu bằng phát biểu khai mạc của ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Bà Krista Verstraelen, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ (BTC) tại Việt Nam – Đồng Trưởng ban trước khi Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Điều phối dự án báo cáo tổng quát về kết quả dự án năm 2017 và kế hoạch 2018.

Đây là cuộc họp trong khuôn khổ dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi Khí hậu” mà Vương Quốc Bỉ tài trợ cho 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Hà Tỉnh. Cuộc họp còn có sự tham dự của Bà Phan Thu Hằng – Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ kế hoạch Đầu Tư, và Đại diện Ban Quản lý dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật cũng như có Ông Ian Wood, Điều phối viên quốc tế

Cuộc họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện Dự án 6 tháng cuối và cả năm 2017 và thảo luận về kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm và cả năm 2018. Trong khuôn khổ cuộc họp, Ban điều phối còn có các  kiến nghị cụ thể trình Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Krista Verstraelen – Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra và Bình Thuận là tỉnh có thành tích dẫn đầu trong 3 tỉnh về tiến độ giải ngân. Bà cho biết trong thời gian tới, BTC sẽ tiếp tục hỗ trợ để dự án có được kết quả bền vững và đạt được mục tiêu cao nhất

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham gia cuộc họp, giải trình của Ban Điều phối dự án, Ban Chỉ đạo nhất trí thông qua các nội dung cụ thể là (1) Thông qua nội dung hoạt động và kế hoạch tài chính 06 tháng đầu năm và cả năm 2018 của dự án (2) Thống nhất điều chỉnh tăng, giảm, bổ sung các dòng ngân sách về Hỗ trợ trạm quan trắc và Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thị trấn và vùng phụ cận sông Lũy (3) Phối hợp xây dựng TOR và bộ công cụ để khảo sát, đánh giá mức độ thay đổi nhận thức của người dân lưu vực sông Lũy về biến đổi khí hậu sau khi có can thiệp của dự án

 

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến đánh giá cao về kết quả giải ngân của Bình Thuận, và đã thống nhất với Bộ Tài chính rằng dự án được phép giải ngân nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo tiến độ thực hiện, thực hiện ghi thu – ghi chi; không phụ thuộc kế hoạch được giao.

Ngoài ra để đẩy nhanh các công việc trong kế hoạch, đảm bảo tiến độ giải ngân giai đoạn cuối dự án, PCU cần tập trung các công việc như: Lập kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động và tranh thủ ý kiến tham vấn của TSU cũng như tranh thủ sự hỗ trợ của các Sở, ngành tại địa phương; đặc biệt là UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Kho bạc nhà nước cho phép PCU giải ngân nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo tiến độ thực hiện của dự án, thực hiện ghi thu – ghi chi.

Kết thúc phiên họp, ông Phạm Văn Nam đã đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ và phối hợp của Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) với những quyết định có tính linh hoạt, đã hỗ trợ tích cực đối với tỉnh Bình Thuận triển khai các hoạt động trong thời gian vừa qua. Nhờ vậy, Ban Điều phối dự án đã chủ động hoàn thành được trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động, đảm bảo được tiến độ đã cam kết với Nhà tài trợ.

 

Bình Thuận dẫn đầu trong 3 tỉnh về giải ngân dự án của Bỉ