Hội thảo khởi động nghiên cứu tư vấn kỹ thuật về đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức đã diễn ra chiều ngày 4/1/2018.

Hội thảo là hoạt động nằm trong dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ.

Dự án đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ quản lý nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận. Đồng thời khi dự án hoàn thành sẽ đạt được 4 kết quả cụ thể như: Tăng cường năng lực của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bình Thuận về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quy hoạch đô thị; xây dựng một chiến lược toàn diện về biến đổi khí hậu; xây dựng các hoạt động ưu tiên thí điểm chiến lược; xây dựng chiến lược biến đổi khí hậu cấp tỉnh có sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân.

Trong đó, việc nghiên cứu tư vấn đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy là một phần của dự án. Phạm vi thực hiện của nghiên cứu chính gồm ba thị trấn dọc theo sông Lũy: Lương Sơn, Chợ Lầu (huyện Bắc Bình) và Phan Rí Cửa (Tuy Phong). Ngoài ra, còn một số khu vực thuộc lưu vực sông Lũy ngoài vùng nghiên cứu chính nơi chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, hạn hán.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các nội dung như: đánh giá hiện trạng vùng nghiên cứu, gồm đặc điểm tự nhiên, khí hậu, thủy văn, tình hình kinh tế xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng.., nhằm đánh giá tính dễ tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu lưu vực sông Lũy.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(Truyền thông)

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do tác động của Biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Lũy