Từ ngày 25 – 28 tháng 6 năm 2018, Ban Điều phối Dự án đã phối hợp với đơn vị Tư vấn là Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ về nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng bờ biển duyên hải miền Trung tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp bảo vệ.

Đến tham dự buổi hội thảo là các chuyên gia của Ban hỗ trợ  kỹ thuật, đại diện từ các Sở, Ban, ngành liên quan trong tỉnh.

Các chuyên gia của đơn vị Tư vấn trình bày ba báo cáo trọng tâm của nghiên cứu là: (1) đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu (BĐKH) đến lượng mưa, bốc thoát hơi tiềm năng và mực nước biển dâng tại khu vực nghiên cứu; (2) đánh giá ảnh hưởng của BĐKH, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu, phương pháp luận được áp dụng để thực hiện trong gói thầu; (3) Đề xuất các giải pháp quản lí và bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu trong bối cảnh BĐKH và nước biển dâng.

Phần thảo luận lấy ý kiến từ các đại biểu rất hữu ích và đây là bước tiếp theo cho đơn vị tư vấn cập nhật và làm rõ số liệu một cách đầy đủ, hợp lý và chính xác hơn đối với nội dung liên quan đến khả năng khai thác tài nguyên nước ngầm trong tương lai. Đối với nội dung đề xuất các giải pháp quản lý và bảo vệ phù hợp tài nguyên nước ngầm, các đại biểu cho rằng cần nêu các giải pháp cụ thể hơn và quy về các nhóm giải pháp dựa vào bối cảnh thực tế của địa phương.

Tiếp theo buổi hội thảo này là ba ngày tập huấn về ứng dụng phần mềm quy hoạch và quản lý tài nguyên nước theo mô hình WEAP được tổ chức tại trường Cao đẳng Cộng đồng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nội dung của tập huấn tập trung vào: (1) Cung cấp thông tin về BĐKH, các giải pháp chiến lược ngắn và dài hạn khả thi trong việc ứng phó với BĐKH tại Bình Thuận; (2) Giới thiêu về mô hình dòng chảy MODFLOW, xây dựng mô hình 3D MODFLOW, chỉnh lý mô hình bằng công cụ PEST; (3) Giới thiệu máy móc, thiết bị trong điều tra khảo sát tài nguyên nước dưới đất, hướng dẫn sử dụng máy đo pH và máy đo EC/TDS …. Trong ba ngày tập huấn các học viên được lĩnh hội phần lý thuyết cũng như thực hành lập mô hình toán và xây dựng mô hình cân bằng nước cho một đoạn sông trên máy tính. Các giảng viên hướng dẫn cho học viên thực hành với máy đo độ pH, máy đa chỉ tiêu để đo độ pH, EC, TDS, độ mặn, … Sau  tập huấn này, các học viên được biết thêm công nghệ và máy móc, thiết bị quan trắc nước dưới đất và có thể áp dụng vào trong thực tế./.

   

                    

 

 

 

 

 

    

Phòng Truyền thông BĐPDA

 

Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất