Được sự tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ, sáng ngày 23/10/2018, ban Quản lý dự án – ban Hỗ trợ kỹ thuật (Vụ Khoa học Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Ban Điều phối dự án QLTH nguồn nước và PTĐT tỉnh Bình Thuận tổ chức hội thảo “Nghiên cứu tổng kết tri thức trong chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu, mô hình thủy lực, thủy văn và ứng dụng mô hình ngập lụt 2D cấp địa phương” do Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và BĐKH (IMHEN) là Đơn vị tư vấn thực hiện.

Mục tiêu của hội thảo nhằm: (1) Trình bày tóm tắt nghiên cứu “chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu” tại tỉnh Bình Thuận để các bên liên quan nắm bắt được các hoạt động đã thực hiện; (2) Trình bày tổng quát hóa các phương pháp chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình thủy văn, thủy lực, ứng dụng mô hình ngập lụt 2-D cấp địa phương cho các bên liên quan; (3) Tham vấn và tiếp thu ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về phương pháp và nội dung trình bày chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu và mô hình thủy văn, thủy lực, ứng dụng mô hình ngập lụt 2-D cấp địa phương, cũng như các bài học kinh nghiệm cần rút ra và tổng kết.

Tham dự buổi hội thảo có các đại diện của các Sở, Ban, Ngành liên quan và địa phương hưởng lợi trực tiếp từ Dự án như Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND thị trấn Lương Sơn, UBND thị trấn Chợ Lầu, ….

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tích cực trong buổi hội thảo này và  trên cơ sở đó nhóm chuyên gia sẽ chỉnh sửa lại nội dung và phương pháp trình bày phù hợp hơn về “chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu” và “mô hình thủy văn, thủy lực, ứng dụng mô hình ngập lụt 2-D cấp địa phương”. Việc chỉnh sửa nội dung và phương pháp sẽ tạo tiền đề cho việc đưa ra được các công cụ giảng dạy và phổ biến kiến thức, nhằm chia sẻ nội dung, kết quả từ 3 nghiên cứu đã được thực hiện tại Hà Tĩnh, Ninh Thuận, và Bình Thuận. Nội dung của các bài trình bày sẽ có thể dễ dàng được tiếp cận bởi các địa phương khác khi có yêu cầu.

   Phòng Truyền thông  (Tổng hợp)

Hình ảnh hội thảo:

    

             

 

 

 

 

 

Hội thảo tham vấn ý kiến “Nghiên cứu tổng kết tri thức trong chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu”