Với mục tiêu hỗ trợ quản lý nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận nằm trong dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Bình Thuận” trong khoảng thời gian thực hiện từ năm 2013 – 2019, trong đó có kết quả về Xây dựng chiến lược BĐKH cấp tỉnh có sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân.

Qua kết quả cho thấy, từ khi thực hiện dự án, đến nay, Ban Điều phối dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tại Bình Thuận” (Ban điều phối) đã tổ chức 2 cuộc thi tìm hiểu về quản lý nguồn nước, các vấn đề phát triển đô thị, BĐKH bằng hình thức sân khấu hoá, cụ thể Ban điều phối đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Bình tổ chức cuộc thi Tìm hiểu bảo vệ nguồn nước gồm các phần thi chào hỏi, tự giới thiệu về địa bàn mình đang cư trú, công tác và những hoạt động có liên quan đến việc bảo vệ, quản lý tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh nói chung và địa phương nói riêng, cảm nghĩ về hội thi bằng các hình thức: hát, hò, vè, nói lối, độc tấu … Đồng thời,  các đội thi chọn một nội dung để xây dựng kịch bản liên quan đến việc tham gia bảo vệ, quản lý tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ biến đổi khí hậu tại địa phương thể hiện qua những kinh nghiệm, kỹ năng diễn xuất, giải pháp cần thiết, hiệu quả.  Qua hội thi đã thu hút hơn 200 khán giả, đội thi là phụ nữ trong cộng đồng tham gia.

Ngoài ra, Ban điều phối đã tổ chức 43 buổi truyền thông trực tiếp  cho 43 thôn, khu phố trong 7 xã, thị trấn của huyện Bắc Bình. Qua đó, đã trực tiếp truyền thông cho 2.580 người dân. Bên cạnh đó, Ban điều phối đã tổ chức truyền thông cho 16 trường THCS của huyện Bắc Bình với 1.600 học sinh tham dự.

    

    

 Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Giám đốc Dự án cho biết, đến thời điểm này dự án đang tiến hành nghiên cứu kết quả, đánh giá nhận thức của đối tượng tham gia, người dân trong việc nhận thức về BĐKH.

                                                                                                           Phòng Truyền thông – BĐPDA

Nâng cao nhận thức cộng đồng về Biến đổi khí hậu