Hội thảo báo cáo kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy do Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của gần 40 đại biểu đến từ các sở ngành, huyện thị trong tỉnh. Hoạt động thuộc Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại Bình Thuận do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ.

Tại đây, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Trường ĐH Thủy Lợi phân tích cơ sở hạ tầng và hiện trạng khu vực nghiên cứu. Trọng tâm nghiên cứu được thực hiện cho 3 thị trấn thuộc lưu vực sông Lũy (Lương Sơn, Chợ Lầu và Phan Rí Cửa) và vùng phụ cận. Sau khi tổng hợp số liệu cơ sở hạ tầng, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá hiện trạng, đánh giá tác động của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng, đánh giá năng lực thích ứng và phục hồi của hệ thống và xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương (TDBTT) và điểm nóng; xây dựng các bản đồ tai biến lũ lụt, bản đồ điểm nóng về thiên tai đối với cơ sở hạ tầng theo các kịch bản BĐKH trong khu vực nghiên cứu (gồm 13 xã, phường, thị trấn).

             

Các kết quả cho thấy TDBTT của hệ thống cơ sở hạ tầng ở các thị trấn Lương Sơn và Chợ Lầu ở mức rất thấp; hệ thống cơ sở hạ tầng ở thị trấn Phan Rí Cửa có TDBTT ở mức trung bình. Trên cơ sở bản đồ rủi ro lũ lụt, một số khu vực điểm nóng về lũ lụt đối với cơ sở hạ tầng trong vùng hạ du của lưu vực sông Lũy là một số diện tích hẹp ven sông thuộc khu dân cư của xã Hòa Minh và thị trấn Phan Rí Cửa. Diện tích điểm nóng lớn nhất 981.892 m2, ứng với tần suất lũ 1 % theo kịch bản BĐKH RCP 8.5 dự báo cho năm 2030.

Một số ý kiến phản biện đã đặt ra và được đơn vị tư vấn ghi nhận, giải đáp và tiếp tục rà soát, điều chỉnh từ những góp ý nhận xét của đại biểu. Kết quả này cùng với các kết quả nghiên cứu khác của dự án sẽ được sử dụng làm cơ sở cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(P. truyền thông)

Tính dễ bị tổn thương lưu vực sông Lũy được đánh giá như thế nào?