Phân tích dữ liệu khí hậu hiện tại – tương lai nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại lưu vực sông Lũy, huyện Bắc Bình

Phân tích dữ liệu khí hậu hiện tại – tương lai nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại lưu vực sông Lũy, huyện Bắc Bình

(binhthuan.gov.vn) Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 27/10/2016, Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Bỉ tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả Tư vấn