Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát kinh tế – xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát kinh tế – xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 16/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo báo cáo kết quả tư vấn kỹ thuật khảo sát kinh tế xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí