Tham quan, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh tại tỉnh Bình Định

Tham quan, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng mô hình canh tác  nông nghiệp thông minh tại tỉnh Bình Định

Tiếp nối hội nghị đầu bờ tại 3 xã Hòa Thắng, Bình Tân và Hồng Sơn, huyện Bắc Bình là địa bàn đang thử nghiệm mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH, Ban Điều phối

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của xã Hồng Sơn, Hàm Đức và Hàm Phú và Hàm Chính, nâng cao chất

Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng kênh tiếp nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước cải thiện hiệu quả canh tác khu Suối Trinh, thôn An Trung, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm sẽ đầu tư vào hệ thống kênh mương và hỗ trợ một phần hệ thống tưới tiết kiệm nước nhằm giúp cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng cải thiện hiệu quả canh tác,