Công trình kè chống xói lở bờ sông Lũy giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân

Công trình kè chống xói lở bờ sông Lũy giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân

Công trình kè chống xói lở bờ sông Lũy, huyện Bắc Bình do Ban điều phối dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tỉnh Bình Thuận” làm chủ đầu tư.