Họp Ban chỉ đạo dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Họp Ban chỉ đạo dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Sáng 27/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại

Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Đó là nội dung được chuyên gia tài nguyên nước báo cáo tại Hội thảo kết nối mạng lưới thuộc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tại Bình Thuận”

Quy hoạch cấu trúc chiến lược trong phát triển đô thị

Ngày 16/8, Ban Điều phối Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận” đã phối hợp với đơn vị Tư vấn tổ chức tập huấn về phương pháp Quy hoạch cấu trúc

Công cụ xác định chính xác thời điểm và liều lượng tưới cho cây trồng

Công cụ xác định chính xác thời điểm và liều lượng tưới cho cây trồng

Một trong những sản phẩm rất ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên đất cát khô hạn là chảo bốc thoát hơi nước (mini-pan). Phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thanh

Hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Sau 11 tháng thực hiện, hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiêp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Bình Thuận được tổ chức vào ngày 1/8/2018 với sự tham gia

Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Từ ngày 25 – 28 tháng 6 năm 2018, Ban Điều phối Dự án đã phối hợp với đơn vị Tư vấn là Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo