Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Đó là nội dung được chuyên gia tài nguyên nước báo cáo tại Hội thảo kết nối mạng lưới thuộc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tại Bình Thuận”

Quy hoạch cấu trúc chiến lược trong phát triển đô thị

Ngày 16/8, Ban Điều phối Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận” đã phối hợp với đơn vị Tư vấn tổ chức tập huấn về phương pháp Quy hoạch cấu trúc

Công cụ xác định chính xác thời điểm và liều lượng tưới cho cây trồng

Công cụ xác định chính xác thời điểm và liều lượng tưới cho cây trồng

Một trong những sản phẩm rất ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên đất cát khô hạn là chảo bốc thoát hơi nước (mini-pan). Phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thanh

Hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Sau 11 tháng thực hiện, hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiêp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Bình Thuận được tổ chức vào ngày 1/8/2018 với sự tham gia