Công cụ xác định chính xác thời điểm và liều lượng tưới cho cây trồng

Công cụ xác định chính xác thời điểm và liều lượng tưới cho cây trồng

Một trong những sản phẩm rất ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên đất cát khô hạn là chảo bốc thoát hơi nước (mini-pan). Phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thanh

Hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Sau 11 tháng thực hiện, hội nghị báo cáo kết quả các mô hình canh tác nông nghiêp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Bình Thuận được tổ chức vào ngày 1/8/2018 với sự tham gia

Tham quan, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng mô hình canh tác nông nghiệp thông minh tại tỉnh Bình Định

Tham quan, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng mô hình canh tác  nông nghiệp thông minh tại tỉnh Bình Định

Tiếp nối hội nghị đầu bờ tại 3 xã Hòa Thắng, Bình Tân và Hồng Sơn, huyện Bắc Bình là địa bàn đang thử nghiệm mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH, Ban Điều phối