Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Đó là nội dung được chuyên gia tài nguyên nước báo cáo tại Hội thảo kết nối mạng lưới thuộc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tại Bình Thuận”

Quy hoạch cấu trúc chiến lược trong phát triển đô thị

Ngày 16/8, Ban Điều phối Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận” đã phối hợp với đơn vị Tư vấn tổ chức tập huấn về phương pháp Quy hoạch cấu trúc

Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Từ ngày 25 – 28 tháng 6 năm 2018, Ban Điều phối Dự án đã phối hợp với đơn vị Tư vấn là Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo

Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện gói thầu tư vấn kỹ thuật đào tạo tập huấn năng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại tỉnh Bình Thuận

Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện gói thầu tư vấn kỹ thuật đào tạo tập huấn năng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại tỉnh Bình Thuận

Tính đến cuối tháng 4 năm 2018, Hoạt động tư vấn Kỹ thuật về đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại tỉnh