Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Bài học Quản lý tài nguyên nước ở Bình Thuận

Đó là nội dung được chuyên gia tài nguyên nước báo cáo tại Hội thảo kết nối mạng lưới thuộc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tại Bình Thuận”

Quy hoạch cấu trúc chiến lược trong phát triển đô thị

Ngày 16/8, Ban Điều phối Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận” đã phối hợp với đơn vị Tư vấn tổ chức tập huấn về phương pháp Quy hoạch cấu trúc

Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện gói thầu tư vấn kỹ thuật đào tạo tập huấn năng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại tỉnh Bình Thuận

Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện gói thầu tư vấn kỹ thuật đào tạo tập huấn năng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và BĐKH tại tỉnh Bình Thuận

Tính đến cuối tháng 4 năm 2018, Hoạt động tư vấn Kỹ thuật về đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại tỉnh

Khung pháp lý nào cho các hoạt động Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước và quy hoạch phát triển đô thị tại Bình Thuận?

Khung pháp lý nào cho các hoạt động Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước và quy hoạch phát triển đô thị tại Bình Thuận?

  Nhiều cơ hội và thách thức đã được các nhà khoa học chia sẻ với Bình Thuận tại hội thảo Khung quản lý về Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên nước và quy hoạch phát triển đô

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BỜ BIỂN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BỜ BIỂN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

 Mục tiêu  Đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên nước dưới đất khu vực phía nam ven biển tỉnh Bình Thuận từ phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết) đến xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam). Đề

CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ CỦA TỈNH VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ CỦA TỈNH VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

5.1 Một số chính sách và thể chế về tài nguyên nước, đô thị và BĐKH 5.1.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2015

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN TỚI TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN TỚI TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐÔ THỊ

Việc phân tích các bên liên quan tới quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Lũy, tỉnh Bình Thuận sẽ được phân tích ở