Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Hội thảo báo cáo kết quả và tập huấn chuyển giao công nghệ của nghiên cứu Đánh giá tác động Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất

Từ ngày 25 – 28 tháng 6 năm 2018, Ban Điều phối Dự án đã phối hợp với đơn vị Tư vấn là Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức hội thảo

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BỜ BIỂN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BỜ BIỂN DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ

 Mục tiêu  Đánh giá tác động của BĐKH đến tài nguyên nước dưới đất khu vực phía nam ven biển tỉnh Bình Thuận từ phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết) đến xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam). Đề

CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ CỦA TỈNH VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ CỦA TỈNH VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐÔ THỊ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

5.1 Một số chính sách và thể chế về tài nguyên nước, đô thị và BĐKH 5.1.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2015