Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại xã Hồng Sơn, xã Hàm Đức, xã Hàm Chính và xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Dự án thí điểm Xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của xã Hồng Sơn, Hàm Đức và Hàm Phú và Hàm Chính, nâng cao chất

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI XÃ HỒNG SƠN, XÃ HÀM ĐỨC, XÃ HÀM CHÍNH VÀ XÃ HÀM PHÚ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG  SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  TẠI XÃ HỒNG SƠN, XÃ HÀM ĐỨC, XÃ HÀM CHÍNH VÀ XÃ HÀM PHÚ  HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN

Bối cảnh Tiêu thụ năng lượng đã và đang tăng lên không ngừng, đặc biệt ở các nước đang phát triển, góp phần ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu và nguồn tài nguyên năng lượng trên thế